Canada faalt bij reductie uitstoot van CO 2

Canada zal definitief niet voldoen aan de doelstellingen van het Kyoto-protocol, de internationale overeenkomst ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Dat heeft de regering van de Conservatieve premier Stephen Harper gisteren verklaard.

„Het is nu duidelijk dat de Canadese uitstoot niet kan worden verminderd tot het niveau dat wordt vereist onder het Kyoto-protocol, binnen de werkingsperiode die begint op 1 januari 2008, over slechts 77 dagen”, aldus de regering in haar jaarlijkse troonrede. Het kabinet wijt dat aan „nalatigheid op het gebied van broeikasgassen in de afgelopen tien jaar”, een directe veroordeling van het vorige, Liberale bewind.

Canada, dat ‘Kyoto’ in 2002 onder de Liberalen ratificeerde nadat buurland de VS het akkoord had verworpen, is volgens het verdrag verplicht zijn uitstoot per 2012 met zes procent terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. In plaats daarvan is de Canadese uitstoot met 25 procent toegenomen, bleek deze week uit een nieuw rapport. Canada is verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, die de opwarming van de aarde veroorzaken.

Hoewel de Conservatieven altijd al tegen Kyoto waren, en Harper sinds zijn aantreden als premier in 2006 heeft laten weten de doelstellingen onhaalbaar te achten, is het de eerste keer dat zijn regering het verdrag expliciet dood heeft verklaard.

De Conservatieven, die met een parlementaire minderheid regeren, zeggen te streven naar een „effectieve internationale aanpak van broeikasgassen, met bindende streefdoelen voor alle uitstoters”. Ze hopen op een beperking van uitstoot met 20 procent per 2020.

Het oordeel over Kyoto zal moeilijk te slikken zijn voor de Liberale oppositieleider Stéphane Dion, een voormalige milieuminister die aan het hoofd stond van een internationale conferentie over Kyoto in Montreal in 2005. Hij staat nu voor de keuze de conclusie te steunen, of de regering ten val te brengen en daarmee verkiezingen over zich af te roepen waarvoor hij en zijn partij niet klaar zijn.