Brussel wil begroting van EU anders inrichten

De begroting van de Europese Unie moet flink anders. In plaats van de huidige grote bulk voor landbouw en arme regio’s moet de EU aparte budgetten creëren voor immigratie, milieu, energie en andere EU-prioriteiten.

Europees Commissaris Dalia Grybauskaite (Begroting) heeft dat gisteren gezegd tijdens een lezing voor het European Policy Centre in Brussel. „Om de immigratie aan te pakken is er nu praktisch geen geld”, zei ze, doelend op de grote problemen van een EU-agentschap om schepen en vliegtuigen te lenen wegens de vele bootimmigranten op de Middellandse Zee.

Driekwart van de bijna 1.000 miljard euro voor de EU tussen 2007 en 2013 is voor landbouw en arme regio’s. De huidige grote budgetten voor landbouw zijn niet houdbaar, volgens de Litouwse begrotingscommissaris. „Bij toetreding van Turkije zou de landbouwsubsidie voor dat land zo groot zijn als die voor alle Oost-Europese landen bij elkaar.”

Grybauskaite wil ook grondig kijken naar de inkomsten van de Unie. Een Europese belasting is daarbij niet uitgesloten. „De ministers van Financiën willen graag blijven bijdragen naar rato van hun bruto nationaal product. Dat is duidelijk en eerlijk, zeggen ze. Maar federalisten in het Europees Parlement pleiten voor een Europese belasting.”

De commissaris vraagt om een einde te maken aan allerlei uitzonderingen op de contributie aan de EU. Zo heeft Nederland vorig jaar een speciale korting van 1 miljard euro bedongen. De Britten hebben een grotere, vaste korting. „Als je het eens bent over een gezamenlijk doel, waarom wil je dan je geld terug”, vroeg Grybauskaite.

„Het is steeds minder goed uit te leggen waarom een land bij een nachtelijk debat zomaar 100 miljoen euro krijgt voor diens platteland. Andere organisaties zoals de Verenigde Naties geven ook geen kortingen op de contributie.”

De commissaris houdt een inspraakronde over haar voornemens. Een besluit is gepland in najaar 2008. De invoeringsdata kunnen echter makkelijk tien à twaalf jaar later zijn. „De ervaring leert nu eenmaal dat politici makkelijker over zulke zaken beslissen als de gevolgen op de schouder van hun opvolgers komt te liggen”, zei eurocommissaris Grybauskaite. (ANP)