Richtsnoer privacy op internet

Internetters moeten niet zomaar bijzondere persoonsgegevens over iemand anders op het web publiceren, zoals bijvoorbeeld de levensovertuiging of een strafrechtelijk verleden. Zoiets mag alleen met uitdrukkelijke toestemming.

Dat staat in de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet, dat de toezichthouder CBP vandaag ter consultatie heeft uitgebracht. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wil met de richtsnoeren duidelijk maken wat wel en wat niet mag op internet. „Publicatie van persoonlijke gegevens op internet kan mensen jarenlang achtervolgen”, constateert het college. „Persoonsgegevens moeten daarom zorgvuldig worden gebruikt.”

Het CBP informeert consumenten over de stappen die ze kunnen nemen als zij zich gedupeerd voelen. Op de website mijnprivacy.nl staat sinds vandaag wat te doen om persoonsgegevens op internet te beschermen. De Wet bescherming persoonsgegevens strekte zich al uit tot internet, maar over de invulling daarvan bestond nog onduidelijkheid. „We zullen strikter handhaven bij ernstige en structurele overtredingen”, aldus een woordvoerster van het college. Het CBP kan zonodig een dwangsom opleggen. Daarnaast kunnen mensen hun recht halen via een civiele procedure. (ANP)