Palestijnse staat ‘absoluut essentieel’

Het is tijd geworden om een Palestijnse staat te stichten, en de Verenigde Staten zullen hun volle gewicht gooien achter inspanningen om zo’n staat te bereiken.

Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, gisteren gezegd in Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever na een gesprek van drie uur met de Palestijnse president, Mahmoud Abbas. Zo’n staat is „absoluut essentieel”, zei ze, „niet alleen voor de toekomst van de Palestijnen en de Israëliërs, maar ook voor het Midden-Oosten en de belangen van de Verenigde Staten”.

Rice maakt op het ogenblik een rondreis door het Midden-Oosten om Israël en de Palestijnen aan te zetten tot een „concreet” document als basis voor een internationale vredesconferentie die Washington in november in Annapolis in Minnesota wil houden.

Rice zei gisteren dat Israël en de Palestijnen „niet gaan proberen om alles te regelen in het document van november, maar dit document moet wel serieus, substantieel, concreet zijn en aantonen dat men verder kan gaan”. „We hebben eerlijk gezegd betere dingen te doen dan mensen naar Annapolis uit te nodigen voor een fotogelegenheid.”

Israël en de Palestijnen zitten overigens nog lang niet op één lijn. De Palestijnen eisen vooralsnog een gemeenschappelijke basistekst waarin de kwestie-Jeruzalem, de vluchtelingen, de joodse nederzettingen en de verdeling van het water worden vermeld en een tijdschema voor verdere onderhandelingen. Israël zegt het nut niet te zien van een gemeenschappelijke tekst.

Kort voor Rices aankomst in Kairo beschuldigde de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Aboul Gheit, sommige Israëlische leiders van pogingen de Amerikaanse inspanningen te ondermijnen om een vredesregeling te bereiken. Als er vantevoren geen overeenkomst is over een „substantieel en positief” document, zei Gheit, kan de conferentie beter worden uitgesteld. (AFP, Reuters)