Opgesloten consument

Alles van waarde is handel, aldus Maartje Somers na lezing van Dirk Geldofs Wij consumeren ons kapot (Houtekiet, € 17,95). ‘Geldof vindt dat hyperconsumptie de mens opsluit, in de „stress van het exces”, maar zijn voornaamste zorg geldt het milieu. Ons huidige consumptiepatroon is onhoudbaar, en de tot op heden bedachte tegenmaatregelen zijn volgens hem niet meer dan schijnbewegingen. Elke milieuwinst van efficiënter produceren wordt tenietgedaan door verhoging van het consumptiepeil. Het kan dus niet anders, of we moeten de economie van de schaarste voorbij. Niet langer moet de oneindige behoefte centraal staan, maar juist „de economie van het genoeg”.

De politicus Geldof doet concrete voorstellen voor een versterking van duurzame consumptie, zoals het laten verdwijnen van alle verhulde prijsvoordelen voor vervuilende of uitbuitende productievormen van de Europese markt en een lager btw-tarief voor duurzame producten. Europa ziet hem al aankomen. Maar Geldofs boek is interessant omdat het niet morele welvaartsziektes als affluenza of infantilisering, maar heel concreet de angst voor de opwarming van de aarde aangrijpt als mogelijkheid om de consumptiedrift enigszins te dempen.’