Ook hulp aan fragiele landen

Nederland geeft vijf miljard euro ontwikkelingshulp per jaar. Behalve aan ‘gewone’ ontwikkelingslanden, wil minister Koenders ook hulp blijven bieden aan een viertal ‘fragiele landen’ die met conflicten te maken hebben (of hebben gehad): Soedan, Burundi, Congo en Kosovo.

pagina 10