Nieuwe regering in Marokko met meer vrouwen

De nieuwe Marokkaanse regering van premier Abbas el-Fassi (67) is gisteravond officieel benoemd door de Marokkaanse koning Mohammed VI. De formatie van het nieuwe kabinet vond de afgelopen maand plaats na de landelijke verkiezingen van 7 september. Die eindigde, bij een historisch lage opkomst, in een zege voor de nationalistische Istiqlal-partij. Het kabinet bestaat uit 33 ministers en onderministers. De zetels zijn verdeeld tussen de Istiqlal, de socialistische partij USFP (de grote verliezer van de verkiezingen), de onafhankelijke partij van notabelen RNI en de voormalige communistische PPS.

Van de leden van het vorige kabinet doet alleen de Berberpartij Mouvement Populair niet mee omdat zij ontevreden was met de hoeveelheid bestuurszetels die aangeboden werden. In plaats daarvan heeft het kabinet de steun van een nieuwe parlementaire groep die geformeerd is door de ex-onderminister van Binnenlandse Zaken Fouad Ali Himna, die als naaste medewerker en vriend van de koning werd beschouwd als de sterke man in het vorige kabinet.

De vrouwelijke aanwezigheid in de nieuwe regering is met vijf ministers en onderministers sterk toegenomen. Zoals gebruikelijk werden de ministers op sleutelposities (Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Religieuze Zaken en Defensie) rechtstreeks benoemd door de koning. Voorts zijn zes belangrijke posten in handen van onafhankelijke kandidaten gelieerd aan het paleis.

De vorming van het kabinet, die plaats had tijdens de Ramadan, was de afgelopen weken onderwerp van aanhoudende kritiek in de pers. De lage opkomst en het grote aantal blanco en ongeldige stemmen bij de verkiezingen werd eerder uitgelegd als een motie van wantrouwen van de kiezers wegens hun beperkte invloed. De door de koning benoemde El-Fassi wordt daarbij gezien als een typische vertegenwoordiger van de oude, niet-hervormingsgezinde klasse. Bovendien was hij als minister in een eerder kabinet betrokken bij een omvangrijk schandaal.