Meer ouderen dan jongeren aan het werk in Nederland

Rotterdam. Het aandeel ouderen dat werkt is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Er werken nu zelfs voor het eerst verhoudingsgewijs meer ouderen (55 tot 64 jaar) dan jongeren (15 tot 24 jaar). Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van gisteren. Bijna de helft van alle mensen tussen 55 en 65 jaar werkt of staat ingeschreven als werkzoekende. Dat was in 1996 nog geen 30 procent. Het sterkst steeg de arbeidsparticipatie onder 55- tot 60-jarigen, vooral doordat veel meer vrouwen gingen werken. Hun aandeel op de arbeidsmarkt verdubbelde in tien jaar tot 45 procent. De mannen in deze leeftijdsgroep werken met een participatiegraad van 77 procent evenveel als het gemiddelde van alle Nederlandse mannen. In alle West-Europese landen bleven meer mensen aan het werk. Maar het aandeel ouderen dat werkt steeg in Nederland sterker dan in de andere West-Europese landen.