Koenders gaat hulp richten op conflicten

Nieuwe prioriteiten minister Koenders

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking gaat zich sterker concentreren op conflictgebieden en zogeheten fragiele staten zoals Afghanistan, Congo en Soedan.

Dit staat in een notitie die minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en waarin hij zijn beleid voor de komende jaren uiteenzet.

De achterstand is volgens Koenders het grootst in staten die zich kenmerken door politieke instabiliteit en een niet of nauwelijks functionerende overheid. Zo komt eenderde van alle moeder- en kindersterfte voor in deze landen. In VN-verband is afgesproken dat de kindersterfte in 2015 sterk moet zijn afgenomen.

In zijn nota ‘Een zaak van iedereen’ schrijft Koenders dat ontwikkelingssamenwerking „politieker” moet worden. „Met meer aandacht voor mensenrechten, vooral die van vrouwen en een geïntegreerde aanpak om conflicten te beslechten”, aldus de minister. Daarom is het volgens hem ook nodig dat ontwikkelingssamenwerking „uit het schuttersputje” komt en met zoveel mogelijk instanties gaat samenwerken.

Bij de fragiele staten betekent dit ook samenwerken met militaire vredesoperaties om een veilige omgeving te creëren. Koenders: „Uitgangspunt blijft zo civiel als mogelijk en militair waar nodig.” Het gaat hierbij om het bijvoorbeeld in Afghanistan door Nederland nagestreefde 3D-beleid: Diplomacy, Defense en Development. Landen kunnen zich niet ontwikkelen als er niet tegelijk wordt gewerkt aan veiligheid en vorming van een rechtsstaat. Volgens Koenders heeft Nederland in Afghanistan „ondanks de moeilijke omstandigheden een begin heeft gemaakt met opbouwprojecten”.

Nieuw in de aanpak is verder dat de landen waarmee Nederland een ontwikkelingshulprelatie heeft in het vervolg worden onderverdeeld in drie categorieën. Naast fragiele staten gaat het hierbij om stabiele ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld Tanzania) en landen waar Nederland een bredere relatie mee heeft dan alleen ontwikkelingssamenwerking, zoals Vietnam. Het politieke debat zal de komende tijd vooral gaan over de indeling van de landen in de categorieën.

Nieuwe prioriteiten minister Koenders

De nota is te lezen op nrc.nl/binnenland