Kabinet creëert 2.500 banen bij sportclubs

Staatssecretaris van Sport Jet Bussemaker wil dat sportclubs zich meer toeleggen op maatschappelijke taken. Daarvoor creëert zij, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, 2.500 fulltime banen, zogenoemde combinatiefuncties. Dat worden professionele krachten die zowel bij sportvereniging als bijvoorbeeld in het onderwijs werkzaam zijn. Bussemaker schrijft dat in de Beleidsbrief Sport, die gisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De staatssecretaris streeft ernaar dat over vier jaar circa tien procent van de sportclubs niet alleen de eigen leden kan bedienen, maar ook samenwerkt met het onderwijs en voor naschoolse opvang zorgt. Daarnaast ziet zij voor de clubs een rol weggelegd in de plannen van minister Ella Vogelaar om veertig achterstandswijken in grote steden te verbeteren.

Bussemaker stelt jaarlijks 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de maatschappelijke inzet van sportclubs. Vanuit Onderwijs wordt daar een bedrag oplopend tot 9,8 miljoen euro in 2011 aan toegevoegd. Uit de pot Cultuur komt er nog een bedrag oplopend tot 1,5 miljoen euro bij. Met de invoering van combinatiefuncties ontstaan volgens Bussemaker aantrekkelijke banen, die sportverenigingen zelf niet kunnen creëren. Het mes snijdt aan twee kanten: de clubs worden professioneler geleid en er komt in andere sectoren meer aandacht voor sport en bewegen.

Van de sportclubs verlangt Bussemaker wel een tegenprestatie. Zij wil een onvoorwaardelijke inzet om rookvrije kantines te realiseren, volop medewerking bij het tegengaan van alcoholmisbruik, nastreven van meer sportiviteit en respect, intomen van agressief gedrag en bestrijding van (seksuele) intimidatie en discriminatie. In de brief roept zij op tot een consequente aanpak om excessen te voorkomen, zoals ouders die trainers te lijf gaan.

Bussemaker zal de komende vier jaar extra investeren in topsport. De 4,8 miljoen euro die is gereserveerd voor talentontwikkeling wordt vanaf 2008 jaarlijks verhoogd met 2,5 miljoen. Daarmee hoopt de staatssecretaris een bijdrage te leveren aan het streven van sportkoepel NOC*NSF om Nederland tot de beste tien sportlanden ter wereld te promoveren. Ook steunt ze de plannen om het sportklimaat in Nederland op olympisch niveau te brengen, waaruit een kandidaatstelling kan volgen voor de Olympische Spelen in 2028.