Grauwe gans krijgt toch bescherming

De grauwe gans die ’s zomers in Nederland vertoeft, mag niet worden afgeschoten. Minister Gerda Verburg (Landbouw) hield de Tweede Kamer gisteren voor dat er voldoende alternatieven zijn voor de jacht.

Verburgs voorganger Cees Veerman zorgde een jaar geleden voor commotie met zijn voorstel de grauwe gans op de vrijstellingslijst te zetten, aangezien de dieren veel schade veroorzaken in de landbouw. Ganzen die ’s winters ons land aandoen kunnen terecht in foerageergebieden. Daarbuiten mag op de dieren worden gejaagd.

Ook de grauwe ganzen moeten terechtkunnen in foerageergebieden, in totaal 80.000 hectare. De helft daarvan is al gerealiseerd, terwijl ook in natuurgebieden al zo’n 15.000 hectare beschikbaar is, aldus Verburg. In overleg met landbouworganisatie LTO wordt geprobeerd boeren te betrekken bij de ganzenopvang door ze subsidie te geven als ze ganzen op hun land toelaten.