Fed ziet lagere groei in VS door huizencrisis

De crisis op de Amerikaanse huizenmarkt zal de groei van de Amerikaanse economie dit en volgend jaar sterk vertragen. De vooruitzichten zijn verder verslechterd sinds de Federal Reserve vorige maand de geldmarktrente fors verlaagde.

Dit zei Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) gisteren in een toespraak voor een groep Amerikaanse topindustriëlen van de Economic Club of New York.

De centralebankier zei de afgelopen weken duidelijk somberder te zijn geworden over de economische vooruitzichten voor de VS. Tot vorige maand benadrukte Bernanke keer op keer dat geen duidelijk bewijs was voor een negatieve invloed van de kwakkelende Amerikaanse huizenmarkt op de rest van de economie. Hij wees op meevallende cijfers van autoverkopen en bedrijfsinvesteringen en een export die ondersteund werd door solide economische groei elders in de wereld.

Gisteren zei Bernanke expliciet dat een doorgaande daling van de huizenprijzen en een opgedroogde kredietkraan de economische groei dit en volgend jaar sterk zal verlagen. Maar de Fed-voorzitter nam het woord ‘recessie’ niet één keer in de mond. Ook zei Bernanke het nog te vroeg te vinden om een precieze inschatting te geven van de omvang van de groeivertraging.

De Fed-voorzitter toonde zich verheugd over de gematigde ontwikkeling van de inflatie – die tot voor kort relatief hoog bleef. Hij gaf daarmee impliciet aan dat de recente forse renteverlaging van de Federal Reserve een juiste beslissing was. Naast het nastreven van volledige werkgelegenheid is het ook de taak van de Fed de inflatie te beteugelen. De gunstige inflatiecijfers geven de Fed ook meer ruimte om met een eventuele verdere verruiming van het monetair beleid de kredietkraan open te houden.

De renteverlaging van vorige maand en de kredietverlening onder gunstige voorwaarden van de Fed aan banken zouden volgens Bernanke de druk op de financiële markten inmiddels wat hebben verlicht. „Dat verhoogt de kans op gematigde economische groei in combinatie met prijsstabiliteit.”

Maar de Fed-voorzitter zei dat hij weinig kan doen aan de onduidelijkheid over de risico’s van de handel in complexe financiële producten, waaronder wereldwijd verhandelde leningen gedekt door hypotheken. Hierover is veel onzekerheid ontstaan. De gebruikelijke risicowaardering door kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s blijkt niet betrouwbaar. Dit moet de markt zelf oplossen en dat zal tijd kosten, aldus Bernanke.

Nieuwsthema kredietcrisis staat op nrc.nl/economie