‘Europees verdrag alsnog aangepast’

In het nieuwe Europees verdrag, het zogenoemde Hervormingsverdrag dat in de plaats moet komen van de omstreden Europese Grondwet, zijn de afgelopen maanden bepalingen opgenomen die verder gaan dan het principeakkoord dat de Europese regeringsleiders in juni sloten.

Het gaat hierbij onder andere om de overgangsbepaling dat het Europees Hof van Justitie vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag (voorzien in 2009) gedurende vijf jaar „niet zijn normale rechtsmacht zal kunnen uitoefenen” op het terrein van politie- en justitiesamenwerking in Europa.

Dit schrijft Deidre Curtin, hoogleraar recht en bestuur van internationale organisaties aan de Universiteit Utrecht, vandaag op de opiniepagina van deze krant. Volgens Curtin pakt deze bepaling „minder gunstig” uit voor de burger dan de regeling uit de verworpen Europese Grondwet. Zo zullen nationale rechters voorlopig geen vragen mogen voorleggen aan het Hof in Luxemburg over bijvoorbeeld het Europees arrestatiebevel.

Het is de bedoeling dat de Europese regeringsleiders tijdens hun bijeenkomst van eind deze week in Lissabon definitief akkoord gaan met het verdrag, dat het EU-bestuur doelmatiger en democratischer beoogt te maken.

In Luxemburg bogen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU gisteren over de laatste details: Italië wil meer europarlementariërs, Polen een uiterste noodgreep om tijdelijk meerderheidsbesluiten tegen te houden (Ioannina-clausule), en Oostenrijk een rem op de toestroom van Duitse studenten.

verdrag: pagina 9