‘Deze rotte appel mag nooit terug in de advocatuur’

Advocaat Chris K. staat terecht voor witwassen, btw-fraude en misbruik van zijn ‘derdenrekening’. De Orde van Advocaten start een tuchtrechtprocedure.

Aanvulling

Dit artikel heeft een aanvulling

Een ‘consigliere’ – een advocaat die nagenoeg geheel werkzaam was voor een criminele organisatie. Officier van justitie, R. Craemer, sprak tijdens de strafzaak harde woorden aan het adres van de jurist Chris K., die hij beschouwt als een spil in grootschalige witwaspraktijken, btw-fraude en handel in nep-potentiepillen. Vooral de manier waarop hij als advocaat zijn ‘derdenrekening’ misbruikte, noemde Craemer „grove misbruik van zijn positie als advocaat”.

Strafzaken waarbij een (ex-)advocaat terecht staat wegens misbruik van zijn derdenrekening – een boekhouding ten behoeve van een cliënt – voor het witwassen van crimineel geld, zijn zeldzaam. Want controle op dergelijk misbruik is gecompliceerd, omdat advocaten daarbij gebruik kunnen maken van hun verschoningsrecht (recht op geheimhouding).

In de zaak tegen Chris K. moesten dan ook bijzondere opsporingsmethoden gebruikt worden om de gepleegde feiten boven water te krijgen. Telefoontaps van verdachten met de advocaat werden door de rechter-commissaris én de deken van de Orde van Advocaten apart getoetst op de vraag of de gesprekken onder het verschoningsrecht vielen. Ook het doorzoeken van zijn kantoor en woonhuis gebeurde in aanwezigheid van de deken. Alleen hij en de rechter-commissaris mochten de dossiers onderzoeken, de bij het onderzoek betrokken rechercheurs niet.

Maar de resultaten van het onderzoek logen er volgens Craemer niet om. Er was op ontoelaatbare wijze gebruik gemaakt van zijn derdenrekening. Naast de strafzaak is het „niet meer dan terecht dat de Orde van Advocaten een tuchtprocedure is gestart om te voorkomen dat deze rotte appel ooit nog terug komt in de advocatuur. Het vertrouwen dat in de advocatuur gesteld mag worden, heeft door deze verdachte een deuk opgelopen,”

Spil in de strafzaak is een zakenman uit Dubai, Rick B., die bij de FIOD-ECD in beeld kwam op verdenking van zogeheten btw-carrouselfraude, het binnen de EU doorverkopen van goederen, waarbij een bedrijf in de keten failliet wordt verklaard en er geen btw-afdracht meer geïnd kan worden. Vervolgens worden die bedragen wit gewassen.

De jurist ‘bankierde’ volgens het openbaar ministerie voor de zakenman uit Dubai en beheerde op zijn derdenrekening grote gelden voor hem. Hij bleek zelfs een persoonlijke bv te hebben ingezet om daar geld op te parkeren dat anders door justitie in België in beslag zou worden genomen. De jurist zorgde voor de betalingen en het juridisch advieswerk, de man uit Dubai was de financier. Op het hoogtepunt van hun samenwerking was Chris B. blijkens verklaringen goed voor driekwart van de omzet van de jurist.

De advocaat was volgens justitie ook spil in een handel in nep-potentiepillen, net als Chris B. en twee andere verdachten. De advocaat presenteerde zich op de website van zijn kantoor als specialist in farmaceutische wetgeving en zorgde onder meer voor deponering van merknaam en de betalingen. De pillen werden vanuit New Yersey naar Nederland geïmporteerd, de facturen moesten naar een bedrijf van Chris B. in Dubai worden verstuurd.

Vorig jaar werd de jurist overigens door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld wegens witwassen in een ander onderzoek. Chris B. heeft een veroordeling op zijn naam staan wegens heling en valsheid in geschrifte. De jurist hoorde in deze zaak 3 jaar cel tegen zich eisen, Chris B. 3,5 jaar.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie dat notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders gezamenlijk zo’n 8 miljard euro op hun derdenrekening beheren. Advocaten nemen daarbij de minste voorzorgsmaatregelen om een juist gebruik van die rekening te garanderen. Advocaten worden nauwelijks gecontroleerd en als er al controles plaats vinden, kan de Orde van Advocaten de uitkomsten ervan niet laten zien, zo bleek uit het onderzoek. „Het is opmerkelijk dat slechts een zeer beperkt aantal advocaten tuchtrechtelijke sancties heeft ondervonden.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Advocaat

In de intro van het bericht Deze rotte appel mag nooit terug in de advocatuur (16 oktober, pagina 2) wordt melding gemaakt van advocaat Chris K. Dat had moeten zijn: ex-advocaat Chris K. Hij heeft zich in 2006 als advocaat laten schrappen, nadat de Orde van Advocaten een tuchtrechtprocedure tegen hem was gestart inzake een ambthalve klacht en een verzoek tot schorsing. In het artikel wordt verder gesproken over een medeverdachte, een zakenman uit Dubai, Chris B. Dat had Rick B. moeten zijn.

Aanvulling:

In hoger beroep is Chris K. door het Gerechtshof in Arnhem op 13 maart 2012 van alle verdenkingen vrijgesproken.