Correcties & aanvullingen

Hirsi Ali

In het bericht Kamer: stop met beveiligen van Hirsi Ali (12 oktober, pagina 3) staat dat de Wiardi Beckman Stichting in 2002 een fonds van particulieren oprichtte om de veiligheid van Ayaan Hirsi Ali in de VS te waarborgen. Dit is onjuist: met geld van het fonds werd Hirsi Ali’s hele verblijf in de VS bekostigd.

Prins Bernhard

In het artikel Een vorstelijke misrekening (13 oktober, Zaterdags Bijvoegsel) staat dat ontwikkelingssamenwerking te gevaarlijk werd geacht voor prins Bernhard. Peter Rehwinkel, die hier werd geciteerd, heeft gezegd dat dat gebied voor prins Claus te gevaarlijk werd gevonden.

Engerlingen

In het artikel De zwijnen liggen lekker te snurken (15 oktober, pagina 3) worden engerlingen de larven van de langpootmug genoemd. Engerlingen zijn de larven van meikevers. De larven van langpootmuggen heten emelten.