CDA: Rijke ouderen meer laten betalen

DEN HAAG, 16 okt. Het CDA in de Eerste Kamer wil dat rijke ouderen zelf meer opdraaien voor de stijgende kosten van de zorg. Op die manier kan de overheid ouderen zonder veel vermogen of pensioen beter ondersteunen. Dat betoogde CDA-fractievoorzitter Jos Werner vandaag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de senaat, het debat met het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Hij bepleitte een fundamentele hervorming om de AWBZ-zorg toegankelijk te houden voor wie die het hardst nodig heeft. Als eerste maatregel denkt hij aan het schrappen van de huisvestingskosten uit de AWBZ, dat wil zeggen de kosten voor het verblijf in een verpleeghuis.