Bulgarije blijft vasthouden aan evro

De EU en Bulgarije hebben hun geschil over de Bulgaarse schrijfwijze van het woord euro bijgelegd. Heel even.

Bulgarije dreigde vorige week de ondertekening van een akkoord tussen Montenegro en de EU te blokkeren omdat de EU weigert in de Bulgaarse vertaling van het akkoord het woord euro te spellen als evro – naar het Bulgaarse woord voor Europa, Evropa. Na veel overleg werd een compromis bereikt dat de tekening van het akkoord met Montenegro mogelijk maakte. In de Bulgaarse vertaling wordt de euro voor één keer vermeld als ‘eur’.

De Bulgaren dreigen nu op de Europese top van donderdag en vrijdag dwars te liggen als de zaak niet wordt opgelost. In hun cyrillische schrift bestaat geen adequate omzetting van de klank eu. De letter u kan alleen worden omgezet in een cyrillisch equivalent als hij als ‘oe’ moet klinken – niet als hij als ‘uu’ wordt uitgesproken. Er is wel een cyrillische letter die de benadering van de ‘u’ als in ‘bus’ benadert. De EU verwijst naar de Europese Centrale Bank, die geen alternatieve schrijfwijzen van de naam euro accepteert.

De enige andere lidstaat met een afwijkend alfabet is Griekenland. Dat kreeg gedaan dat de Griekse schrijfwijze van de naam euro op alle bankbiljetten voorkomt, naast de naam euro in het latijnse schrift. De Grieken mogen zelfs op de munten de eurocent lepto noemen.

De eurocommissaris voor meertaligheid, Leonard Orban, is het met Sofia eens: „Elke officiële taal moet worden gerespecteerd.”