Beter EU-verdrag dankzij referendum

Onlangs viel mij weer op hoe enthousiast premier Jan Peter Balkenende is over het nieuwe Europees Hervormingsverdrag: een enorme verbetering, dus is er geen nieuwe volksraadpleging nodig. Ook de meeste andere politici zijn zeer tevreden over de wijzigingen ten opzichte van de verworpen Europese Grondwet. Vrijwel alle politici die deze woorden vandaag de dag zo graag uitspreken, waren destijds voorstander van het oorspronkelijke Grondwettelijke Verdrag. Velen van hen waren er ook tegen dat de burger zich er rechtstreeks mee mocht bemoeien via een referendum.

Maar niemand heeft tot nog toe het lef gehad om toe te geven dat juist de gewraakte tegenstem van Frankrijk en Nederland ervoor heeft gezorgd dat nu heel Europa mag profiteren van een - kennelijk - veel beter Hervormingsverdrag.

Bewezen is daarmee dat de burger wel degelijk betere beslissingen kan nemen dan de politicus. Een gouden referendum dus. Vaker doen.