7 Stemmen

Bouwvakker met X-factor?

Bouwvakker op Zuid

www.gekoprotterdamzuid.nl

Rotterdam Zuid wordt mooier. Althans, dat is de bedoeling van het initiatief Pact op Zuid, dat nu één jaar bestaat. Het Pact op Zuid is een grootscheeps renovatieproject, waarbij één miljard euro extra geïnvesteerd wordt in Zuid. In het Pact gaat het geld onder meer naar woningrenovatie, aantrekkelijke buitenruimte, instellingen voor onderwijs, zorg en sport, en startende ondernemers. Maar wie doen dat nu eigenlijk, Zuid mooier maken? Juist, bouwvakkers. En daarom kan je vanaf vandaag stemmen op wat volgens jou de ‘Bouwvakker met de X-factor’ is. En dat hoeft niet per se de knapste te zijn, maar kan ook iemand zijn die uitstraalt trots op zijn vak te zijn. Op de site staan zo’n twintig foto’s die vorige week genomen zijn in diverse bouwputten op Zuid. Je kan tot en met 29 oktober stemmen op jouw favoriete bouwvakker. De prijs voor de winnaar blijft een verrassing. (ML)

Met bijdragen van Olga van Ditzhuijzen, Leonieke den Heten, Carola Janssen en Marleen Luijt