Oud document over Tempeliers

Het Vaticaan heeft een eeuwenoud document over de Orde der Tempeliers uitgegeven. De christelijke orde staat door de bestseller De Da Vinci Code in de belangstelling. Op het perkament, dat in 2001 uit de geheime Vaticaanarchieven opdook, staat hoe de paus in 1308 de van ketterij beschuldigde Tempeliers vergeving schonk. (AP)