‘Nederland in Europese top met integratie’

Migranten in Nederland hebben de minste rechten op de arbeidsmarkt in de Europese Unie. Desondanks behoort Nederland tot de Europese top vier inzake integratiebeleid. Zweden scoort hierbij het best.

Dit blijkt uit de Migrant Integration Policy Index, een vergelijkende studie uitgevoerd onder leiding van de British Council en de niet-gouvernementele Migration Policy Group in Brussel. De presentatie stond voor vanmiddag in Brussel op de agenda. In de studie werd het integratiebeleid op verschillende beleidsterreinen onderzocht en vergeleken in alle 25 lidstaten van de Europese Unie en de ‘vergelijkbare’ landen Canada, Noorwegen en Finland.

Nederland scoort over het algemeen vrij goed en behoort, „ondanks enkele zwakke plekken”, tot de ‘top van Europa’. Alleen Zweden, Portugal en België hebben een beter integratiebeleid.

Nederland wordt geroemd om de bestrijding van de werkloosheid onder migranten, gelijke toegang tot vakopleidingen en pogingen om de taalachterstand bij migranten te verbeteren.

Maar Nederland behaalt de laagste score van de 28 landen als het gaat om arbeidsrechten. Soms moeten migranten voldoen aan extra voorwaarden als ze een bedrijf willen beginnen.

Voor de studie werden zes beleidsterreinen onderzocht waarlangs „de reis van een migrant naar een volledige burgerschap” voert: langdurige verblijf, toegang tot de arbeidsmarkt, familiehereniging, politieke participatie, nationalisatie en anti-discriminatie.

Op de terreinen familiehereniging en naturalisatie hoort Nederland tot de Europese middenmoot, terwijl de scores op politieke participatie en bestrijding van discriminatie tot de betere in Europa behoren. Na Italië is Nederland het beste land voor migranten om er lange tijd te verblijven.

Maar de Nederlandse voorwaarden voor een permanente verblijfstitel, behoren tot de meest stringente in Europa. Buitenlandse partners van autochtone Nederlanders kunnen zich eerder tot Nederlander laten naturaliseren dan partners van migranten. De nieuwe Wet inburgering heeft de voorwaarden voor migranten om langdurig in Nederland te verblijven ongunstig beïnvloed, aldus de index.