Kabinet creëert banen in sport

Henk Stouwdam

Staatssecretaris van Sport Jet Bussemaker wil dat sportclubs zich meer toeleggen op maatschappelijke taken.

Daarvoor creëert zij, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, 2.500 fulltime banen, zogenoemde combinatiefuncties. Dat worden professionele krachten die zowel bij sportvereniging als bijvoorbeeld in het onderwijs werkzaam zijn. Bussemaker schrijft dat in de Beleidsbrief Sport, die vanmiddag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De staatssecretaris streeft ernaar dat over vier jaar circa tien procent van de sportclubs niet alleen de eigen leden kan bedienen, maar ook samenwerkt met het onderwijs en voor naschoolse opvang zorgt. Daarnaast ziet zij voor de clubs een belangrijke rol weggelegd in de plannen van minister Ella Vogelaar om veertig achterstandswijken in grote steden te verbeteren.

Bussemaker stelt voor de maatschappelijke inzet van sportclubs jaarlijks 7,5 miljoen euro beschikbaar. Vanuit Onderwijs wordt daar een bedrag oplopend tot 9,8 miljoen euro in 2011 aan toegevoegd. Uit de pot Cultuur komt daar nog eens een bedrag oplopend tot 1,5 miljoen euro bij.

Met de invoering van combinatiefuncties ontstaan volgens Bussemaker aantrekkelijke banen, die sportverenigingen alleen niet kunnen creëren. En het mes snijdt aan twee kanten: de clubs worden professioneler geleid en er komt in andere sectoren meer aandacht voor sport en bewegen.

Van de sportclubs verlangt Bussemaker wel een tegenprestatie. Zij wil een onvoorwaardelijke inzet om rookvrije kantines te realiseren, volop medewerking bij het tegengaan van alcoholmisbruik, nastreven van meer sportiviteit en respect, intomen van agressief gedrag en bestrijding van (seksuele) intimidatie en discriminatie. In de brief roept zij op tot een consequente aanpak om excessen te voorkomen, zoals ouders die trainers te lijf gaan of jeugdspelers die tekeer gaan tegen scheidsrechters.

Bussemaker zal de komende vier jaar extra investeren in topsport. De 4,8 miljoen euro die is gereserveerd voor talentontwikkeling wordt vanaf 2008 jaarlijks verhoogd met 2,5 miljoen. Daarmee hoopt de staatssecretaris een bijdrage te leveren aan het streven van sportkoepel NOC*NSF om Nederland tot de beste tien sportlanden ter wereld te promoveren.

Bovendien steunt ze de plannen om het sportklimaat in Nederland op olympisch niveau te brengen, met daaruit voortvloeiend een eventuele kandidaatsstelling voor de Olympische Spelen in 2028. Maar ook van de topsporters verwacht Bussemaker een tegenprestatie in de vorm van maatschappelijke taken. Een aantal wil ze vragen ambassadeur van het sportbeleid te worden.

Speciale aandacht krijgt de gehandicaptensport. Bussemaker heeft de koepelorganisatie NebasNSG gevraagd onderzoek te doen naar de deelname van gehandicapten aan sport en de behoefte daaraan. Op basis van de uitkomst wil ze in 2008 concrete doelen stellen, die er wat de staatssecretaris betreft op moeten uitdraaien dat er meer gehandicapten aan sport gaan doen en de prestaties bij EK’s, WK’s en Olympische Spelen verbeteren. Ze verhoogt daarvoor het budget met een half miljoen euro.