De Grote Hal van het Volk stroomt vol met uniformen

In Peking is het vijfjaarlijkse partijcongres begonnen, de belangrijkste politieke gebeurtenis in China. Afgevaardigden van de Communistische Partij uit het land komen samen.

Gastvrouwen van de Communistische Partij van China vermaken zich voor de Grote Hal van het Volk in afwachting van de aankomst van de 2.220 afgevaardigden. Foto AFP CORRECTION BYLINE Chinese hostesses play a game in front of the Great Hall of the People, as they wait for the delegates during the 17th Communist Party Congress in Beijing, 15 October 2007. Chinese President Hu Jintao ended a long speech on 15 October outlining the Communist Party's performance and its major priorities for the economy, environment, military, Taiwan and social issues. AFP PHOTO/TEH ENG KOON AFP

Peking, 15 okt. - Rode vlaggen, honderdduizenden bloempotten, en een enorme Olympische fakkel. Vanaf de Verboden Stad kijkt het portret van Grote Roerganger Mao Zedong minzaam uit op het versierde Plein van de Hemelse Vrede dat vlak voor de Grote Hal van het Volk ligt. In alle vroegte is daar vanmorgen het zeventiende partijcongres begonnen, de belangrijkste politieke gebeurtenis in China, die eens in de vijf jaar plaatsvindt.

Aan de Boulevard van de Lange Vrede staan op de parkeerplaatsen van de grote hotels bussen waarin de congresleden worden vervoerd naar de Grote Hal van het Volk. De weg is afgezet met linten. Duizenden politiemannen en soldaten zien er op toe dat niemand zonder accreditatie het plein op komt.

Tegen acht uur arriveren 2.220 in maatpak en legeruniform geklede afgevaardigden van de Communistische Partij, die in totaal uit 73 miljoen leden bestaat. Ze zijn piramidegewijs gekozen uit alle dorpen, steden en provincies van China. Vrolijk poseren ze voor horden buitenlandse fotografen.

Even verderop, onder het portret van Mao, gaat het er minder harmonieus aan toe. Een groep betogers, onder wie een aantal monniken, wordt hardhandig afgevoerd in een politiebusje.

Als de leden van het Centraal Comité en het politburo al binnen zijn, laten de congresleden zich gewillig en trots interviewen. „Ik ben van mening dat China economisch te snel groeit en dat er te weinig maatregelen worden genomen om de kloof tussen arm en rijk te dichten”, zegt partijlid Ding uit Anhui terwijl hij de trappen oploopt.

Als de vergaderzaal van de Grote Hal van het Volk is volgestroomd, zitten de leden van het Centraal Comité al op het podium, waarachter een gigantische afbeelding van de hamer en sikkel van de Communistische Partij hangt. Om precies negen uur verschijnen de acht nog zittende leden van het politburo, China’s hoogste bestuursorgaan.

Voorzitter van het congres Wu Bangguo vraagt een minuut stilte voor Mao Zedong, Deng Xiaoping en andere martelaren van de revolutie, waarna president Hu Jintao aan de zijde van zijn voorganger Jiang Zemin begint aan het uitspreken van zijn regeringsverklaring. Het is een lang verslag over zijn eerste regeringsperiode en over de belangrijkste speerpunten voor de toekomst die door het congres moeten worden goedgekeurd.

Vervolg CHINA: pagina 5

Hu wil drie grote bergen beklimmen

China

Vervolg van pagina 1

Behalve over Taiwan en de corruptie in de eigen partij spreekt de president over ‘Wetenschappelijke ontwikkeling’ en ‘Harmonieuze samenleving’, centrale punten in zijn beleid. Met deze uitgangspunten moet de vijfde generatie nieuwe ‘jonge’ leiders de huidige problemen van China gaan aanpakken.

In zijn toespraak legt Hu uit dat hij de economie van China nu wil hervormen in de richting van een kenniseconomie die gebruik maakt van hoog gekwalificeerde arbeid en innovatieve technologie. Dit moet de economische productie niet alleen verhogen maar ook de kwaliteit ervan verbeteren en het milieu zoveel mogelijk sparen.

„Wetenschappelijke ontwikkeling is in deze fase van het socialisme met Chinese karakteristieken noodzakelijk om de economie evenwichtiger te laten groeien en iedereen te laten delen in de welvaart”, zegt Hu. Om dat te bereiken staat de partij een flink aantal sociale hervormingsmaatregelen voor ogen. De president spreekt over ‘drie grote bergen’ die moeten worden beklommen: onderwijs, gezondheid en het bezit van land. Ook moet er een begin worden gemaakt met een beter stelsel van sociale zekerheid.

Zware taken die rusten op de schouders van een nieuwe generatie jonge leiders, die deze week door het Centraal Comité moeten worden gekozen.

De besluitvorming over de zetelverdeling in het politburo en de machtsstrijd tussen de facties van Peking en Shanghai vindt de komende week plaats achter hermetisch gesloten deuren. Op de slotdag zal het voltallige nieuwe politburo in de Grote Hal van het Volk officieel aan de pers en het volk worden voorgesteld.

Pas dan zal duidelijk worden of Hu Jintao zijn stempel heeft kunnen drukken op het toekomstige regeringsbeleid. Over een machtsgreep door een vertrouweling van Hu wordt in westerse media al wekenlang druk gespeculeerd, maar de Chinese pers rept er met geen woord over.

Ook voor de congresleden blijft dat tot op het laatste moment een verrassing. Zij zijn alleen bevoegd 200 leden van het Centraal Comité te kiezen en in werkgroepen te vergaderen over de uitvoering van het vijfjarenplan in hun provincie. „Een opvolger voor Hu Jintao? Geen idee, daar gaan wij niet over”, zegt partijlid Wang Yafei.

Foto’s van het partijcongres in Peking op nrc.nl/buitenland