correcties & aanvullingen

Referendum Utrecht

In het hoofdartikel Fiasco in Utrecht (12 oktober, pagina 19) is de vierde zin verminkt in de krant gekomen. Ten onrechte werd de indruk gewekt dat het Kamerlid Wolfsen door stemming in de gemeenteraad winnaar van het referendum is geworden. Het burgemeestersreferendum was ongeldig door te lage opkomst. Daarop heeft de gemeenteraad op eigen gezag Wolfsen voorgedragen voor benoeming.