TU Delft betaalt volgens salarisnorm, maar steunt die niet

De nieuwe bestuursvoorzitter van de TU Delft verdient niet meer dan premier Balkenende. Maar de universiteit vindt dat dat wel moet kunnen.

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) is opgetogen. De Technische Universiteit Delft bijt het spits af bij de ‘nieuwe lijn’ van het kabinet omtrent topinkomens. De nieuwe bestuursvoorzitter krijgt een salaris dat geheel binnen de zogenoemde Balkenendenorm valt – ongeveer 171.000 euro bruto in 2007.

De nieuwe voorzitter, Dirk Jan van den Berg, nu nog ambassadeur in China, wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Pikant detail is dat een kandidaat uit het bedrijfsleven zich volgens ingewijden heeft teruggetrokken omdat hij niet een middelpunt wilde worden in de discussie over de Balkenende-norm.

Plasterk wil een eind maken aan salarissen in het hoger onderwijs die boven de Balkenendenorm liggen. Hij baseert zich daarbij op de commissie-Dijkstal, die uitgaat van een gemiddeld ministerssalaris exclusief pensioentoeslagen en andere vergoedingen.

Vorige week zei minister Bos (Financiën, PvdA), dat hij maatregelen wil nemen om buitensporige salarisstijgingen bij topmanagers van staatsdeelnemingen te beperken.

Het kabinet zint al langer op het aanpakken van exorbitante beloningen van topondernemers. Het wachten is op voorstellen van de commissie-Frijns (oud-voorzitter ABP) die eind dit jaar komen. Maar nu al is duidelijk dat deze commissie geen advies zal geven over de hoogte van salarissen voor topondernemers.

Eerder dit jaar ergerde Plasterk zich al aan de salarisverhoging van de bestuurders van de Rijksuniversiteit Groningen, die er in enkele maanden 32.000 tot 43.000 euro op vooruit waren gegaan. „Ongelooflijk”, aldus Plasterk. In september waarschuwde hij de Groningse raad van toezicht toen deze de bestuursvoorzitter een salaris wilde geven dat boven de Balkenendenorm uit zou komen. Plasterk dreigde zelfs de raad van toezicht te schorsen als de hoge salariëring door zou gaan. En onlangs moest Peter Elverding, voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Maastricht, bij Plasterk op het matje komen. Zijn uitspraken over de premie van drie ton („redelijk”) die oud-minister Ritzen had gekregen voor zijn aanstelling als bestuursvoorzitter om zijn pensioengat te dichten, waren Plasterk in het verkeerde keelgat geschoten.

„Voor ons zijn de opmerkingen van Plasterk geen leidraad geweest”, zegt de Delftse voorzitter van de raad van toezicht Kramer. „Wij hebben gezocht naar een uitstekende kandidaat en die gevonden.” Toch wil Kramer wel kwijt dat de minister „geen zeggenschap” heeft over benoemingen zolang er geen wet is. „De raad van toezicht beslist”, zegt Kramer. Hij is ongelukkig met de wensen van Plasterk, omdat hij vreest dat de nieuwe richtlijn averechts werkt. „Met een kandidaat als Van den Berg hebben we geluk. Maar bekwame kandidaten worden kopschuw”, merkt Kramer. „Of we krijgen een tekort aan kwalitatief goede ambtenaren omdat ze door publieke en semipublieke instellingen worden weggelokt, of we krijgen te lichte mensen op topfuncties in de publieke sector.”

M. Meijerink, voorzitter van de raad van toezicht bij de Universiteit Utrecht, deelt deze zorg. „De angst dat we te lichte kandidaten krijgen voor topfuncties is reëel”, reageert Meijerink. „De cruciale vraag is: zijn de universiteiten competitief genoeg?” De raden van toezicht van de veertien universiteiten hebben een gesprek met de minister aangevraagd dat volgende maand zal plaatsvinden.

„Wij willen graag met Plasterk praten”, zegt Meijerink. „Hoe hoog is de Balkenende-norm precies? Welke voorzieningen zitten er in of juist niet? Ik weet het niet. De commissie-Dijkstal is niet duidelijk.”

Daarnaast moeten er volgens Meijerink salarisverschillen mogelijk zijn. Dijkstal maakt immers wel uitzonderingen voor bestuurders van de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, ziekenhuizen en woningcorporaties. Het gesprek met de minister in november moet opheldering geven. „Als we er samen uitkomen: prachtig. Als het botst, moeten we verder praten”, aldus Meijerink.

Met de jongste benoeming gaat Utrecht een botsing met de minister uit de weg. Vandaag wordt daar de nieuwe rector magnificus, Hans Stoof, geïnaugureerd. Hij was vicevoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. „Een mooie vangst”, zegt Meijerink. „En als je het mij vraagt: geheel binnen de Balkenendenorm.”