Prima dat er geen referendum komt

Gelukkig komt er geen referendum over het nieuwe Europese Verdrag. Omdat, aldus toonaangevende politici, het nieuwe verdrag geen constitutionele aspecten bevat. Zij leggen ook een eed of belofte af op de Grondwet. Daar staat dat Nederland een representatieve parlementaire democratie is. De Grondwet kent geen referendum. Hij kan worden gewijzigd na Kamerontbinding met een gekwalificeerde meerderheid. Over het goedkeuren van internationale verdragen die bepalingen bevatten die afwijken van Grondwet en dus het constitutionele stelsel wijzigen, is de Grondwet glashelder. Deze worden goedgekeurd als ten minste tweederde van de aanwezige Kamerleden voor stemmen.

Het is een sluitend stelsel waarin het vertrouwen van de kiezers in de volksvertegenwoordiging tot gelding komt. De onjuiste opstelling van politici dat een referendum nodig is indien een verdrag constitutionele aspecten bevat ontkracht dat vertrouwen.