Hirsch Ballin: tweede nationaliteit geen punt

De Nederlandse nationaliteit is volgens het kabinet niet iets exclusiefs. Dat er in Nederland meer dan één miljoen mensen een dubbele nationaliteit hebben is geen probleem voor de integratie. Dat zegt minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in een gesprek met deze krant.

In zijn eerste reactie op de kwestie van dubbele nationaliteiten neemt Hirsch Ballin afstand van het standpunt van het vorige kabinet-Balkenende. Zijn voorganger, minister Verdonk (VVD), vond dat het Nederlanderschap een „exclusiever karakter” moest krijgen. Alleen dan kon het Nederlanderschap „bijdragen tot het daadwerkelijk participeren als burger in Nederland”. Verdonk wilde het voor mensen die Nederlander wilden worden daarom moeilijker maken hun tweede nationaliteit te behouden. Verdonk werd gesteund door het CDA.

Hirsch Ballin „wil het niet onredelijk moeilijk maken om Nederlander te worden”. Hij wil mensen met een tweede nationaliteit niet van het Nederlanderschap „afduwen”. Volgens Hirsch Ballin zijn er „geldige en respectabele redenen” voor mensen om twee nationaliteiten te houden. Wel kan een dubbele nationaliteit volgens hem praktische en juridische problemen opleveren voor mensen zelf en is dat een reden om een dubbele nationaliteit te ontmoedigen.

Interview: pagina 3