Een strak gesneden pak

Nobelprijswinnaar George Smoot mag wel iets bescheidener zijn wanneer hij beweert dat de geheimen van de kosmos voor 99% zijn opgelost, statistisch bezien (`Een strak gesneden pak`, W&O 6 oktober). Ruim een eeuw geleden dachten de meeste fysici ook dat op alle natuurkundige vraagstukken een antwoord was gegeven, het bleek anders uit te pakken.

Opvallend is dat Smoot zelf aangeeft dat o.a. de vraagstukken inzake inflatie, donkere materie en donkere energie, en de aanwezigheid van meer materie t.o.v. anti-materie nog niet zijn opgelost. In een moeite door kunnen we hier onbeantwoorde vragen aan toevoegen als: Wat is de bron van de zwaartekracht? Wat is de oorzaak van de gigantische uitbarstingen van energie in het heelal (GammaRayBursts) die dagelijks worden waargenomen? Welke oorzaak leidde tot de oerknal? Wat was er voor de oerknal? Hoe het vlakheidsprobleem op te lossen, hoe het horizonprobleem, etc. En daarmee is de lijst nog lang niet compleet.

De stelling dat 1% van de vraagstukken is opgelost en 99% (nog) niet, lijkt me derhalve een realistischer weergave van de huidige stand van zaken.