Democratie vereist inzet van de burgers

De kop `Al een halve eeuw wachten op verbetering` bewijst het tegendeel van de slotconclusie waarmee J. van Holsteyn zijn `21-minutenartikel` afsluit (Opinie & Debat, 6 oktober). Hij duwt burgers in een slachtofferrol met zijn constatering dat burgers al een halve eeuw terecht vragen om veranderingen van het politieke bestel zonder dat substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd. Het onderzoek 21 minuten.nl zou aan kracht winnen als ook de keerzijde bevraagd wordt zoals: bent u ooit naar een raadsvergadering geweest; heeft u ooit een brief geschreven aan een politiek bestuurder; heeft u ooit gebruik gemaakt van inspraakmogelijkheden; bent u actief lid van een vereniging; bent u lid van een politieke partij.

Veel burgers en ondernemers zijn amper geïnteresseerd in de politiek, gaan nauwelijks in op relevante uitnodigingen tot inspraak en gebruiken niet de aangereikte instrumenten om invloed uit te oefenen. Zij stellen andere prioriteiten dan deelname aan de democratische orde. Velen klagen over ambtenaren en politici, maar ontberen veelal zelf inzet, kennis van zaken en oog voor het algemeen belang. Natuurlijk is regelmatig sprake van cosmetische inspraakrondes en laat de coördinatie tussen verschillende initiatieven van gemeentelijke zijde te wensen over. Maar als je inhoudelijk en genuanceerd dergelijke `misstanden` aan de orde stelt of gefundeerde subsidieaanvragen indient, kun je met een aantal gelijkgestemde burgers behoorlijk veel bereiken.