De PvdA heeft lak aan verkiezingsprogramma

De Partij van de Arbeid heeft weer eens laten zien dat het wantrouwen van burgers ten aanzien van de politiek gerechtvaardigd is. Maar met het onmogelijk maken van een referendum over het nieuwe Europese verdrag maakt de partij het wel heel erg bont. Nagenoeg alle partijprominenten hebben in het recente verleden stellig en met verve beweerd dat er een referendum zal komen. Ofwel omdat men zó overtuigd was van de nieuwe teksten, dat de burgers vol enthousiasme vóór zullen stemmen. Ofwel omdat men vond dat na eerdere afwijzing, een hernieuwde versie juist vanwege die eerdere afwijzing opnieuw ter beoordeling aan u en mij zou moeten worden voorgelegd. Beide zijn zeer valide argumenten.

Maar de feiten zijn dat de PvdA lak heeft aan haar verkiezingsprogramma. En lak heeft aan die mensen, die - mede op dat onderdeel van het PvdA-verkiezingsprogramma - op de PvdA hebben gestemd. Hier past een populistische term: kiezersbedrog.