Bos: geen verkoop deel van Schiphol

Minister Bos (Financiën, PvdA) ziet af van de privatisering van luchthaven Schiphol. Gebleken is dat er voor onderhandse plaatsing van een minderheid van de aandelen weinig draagvlak bestaat.

In het regeerakkoord van afgelopen voorjaar was al afgesproken dat de aandelen Schiphol niet naar de beurs zouden worden gebracht. Ook werd kort na het aantreden van het kabinet de juridische strijd met de gemeente Amsterdam gestaakt. De afgelopen maanden heeft de minister overleg gevoerd met de onderneming en andere aandeelhouders.

In het regeerakkoord werd gesproken over het „op een andere manier vrijmaken van geld uit de onderneming”. Daarbij wordt gedoeld op de mogelijkheid tot uitkering van een superdividend door de onderneming aan de aandeelhouders. Bos heeft aangegeven deze optie de komende periode met de onderneming te bespreken.

De overheid houdt wel volledige zeggenschap over Schiphol. Na een beursgang is ook de verkoop van een deel van de aandelen van de baan. Schiphol, van groot belang voor de Nederlandse economie, wil verder groeien en dat staat op gespannen voet met de belangen van omwonenden en het milieu. „Die uitdagingen kunnen we beter aan als Schiphol in publieke handen blijft”, zei Bos gisteren na afloop van de ministerraad.

Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben allebei belangen in de luchthaven: het Rijk zit er voor driekwart in, Amsterdam heeft 21,8 procent van de aandelen Schiphol. Het vorige kabinet zette onder leiding van toenmalig minister Zalm (Financiën, VVD) in op een beursgang, maar de gemeente Amsterdam weigerde daar mee in te stemmen.

Het huidige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie zocht weer overleg met Amsterdam en sloot in zijn regeerakkoord een beursgang uit. Wel zou er gezocht worden naar andere manieren geld vrij te maken. Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine zag als alternatief voor de door hem gewenste privatisering mogelijkheden in onderhandse plaatsing van aandelen. Een kleine groep grote beleggers zou dan een belang in Schiphol nemen.

Volgens Bos zijn alle mogelijkheden bekeken, maar is er afgemeten aan de wens tot zeggenschap en draagvlak geen alternatief. „We denken dat het belangrijk is zelf de vinger aan de pols te houden”, aldus Bos.

Een meerderheid in de Tweede Kamer en de gemeente Amsterdam reageerden gisteren positief op het kabinetsbesluit. Oppositiepartij VVD zei zeer teleurgesteld te zijn en de directie van Schiphol onthield zich van commentaar.