Bewoners vast in huis door gaslek

Technici speuren naar lekken in leidingen die de Rotterdamse haven met Antwerpen verbinden. Bewoners in de omgeving van Heinenoord Zuid-Holland mochten geruime tijd hun woning niet verlaten. Om 14.30 uur werd het ‘sein veilig’ gegeven. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid. Foto Bas Czerwinski 12-10-2007, HEIENOORD. GASLEK BIJ GRAAFWERKZAAMHEDEN. FOTO BAS CZERWINSKI Czerwinski, Bas

Een gaslek als gevolg van graafwerkzaamheden in de omgeving van Heinenoord (Zuid-Holland) heeft gistermiddag geleid tot een crisissituatie waarbij inwoners verplicht werden om in hun woning te blijven. De omgeving werd afgesloten vanwege het risico van gevaarlijke gassen.

Om 11.00 uur werd via de sirenes alarm geslagen nadat bij werkzaamheden aan de Sluisendijk een lek was ontstaan op een plek waar diverse leidingen de Rotterdamse haven met Antwerpen verbinden.

Het was daarbij onzeker of het ging om een leiding met waterstof of een met ethyleenoxide. Met name die laatste stof had gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Maar beide stoffen kunnen, in aanraking met lucht, direct ontbranden.

Om 14.30 uur bleek de lucht geen gevaarlijke stoffen te bevatten en mochten de mensen weer naar buiten. Het verkeer, ook op de nabijgelegen Oude Maas, lag uit voorzorg eveneens lange tijd stil. Tegen de avond werd ook de ingestelde rampenorganisatie opgeheven.

Een speciaal geopend publieksinformatienummer van de gemeente Binnenmaas (waar Heinenoord toe behoort) werd door driehonderd mensen gebeld. Ook de regionale omroep RTV Rijnmond, die bij dit soort situaties als rampenzender fungeert, werd overspoeld met telefoontjes van verontruste burgers. Vandaag wordt de situatie, onder toezicht van de brandweer, hersteld