`Algen tegen broeikasprobleem`

Op de voorpagina van NRC Handelsblad wordt een in Nature beschreven idee gepresenteerd om CO2 aan de atmosfeer te onttrekken (`Algen helpen tegen broeikasprobleem`, 27 september) . Het idee is om met behulp van verticale pijpen in de oceaan koud voedselrijk water omhoog te pompen. Zulk nutriëntrijk water stimuleert de groei van algen, die CO2 opnemen en naar de diepzee afvoeren. Dit idee is gebaseerd op een misverstand. Velen vergeten dat niet alleen de nutriëntconcentratie hoger is in de diepzee dan aan het oppervlak van de oceaan, maar ook de CO2-concentratie.

Aan het oppervlak van de oceaan groeien algen, die nutriënten en CO2 opnemen; een deel van die algen zinkt naar dieper water, waar ze door andere organismen (o.a. bacteriën) weer worden afgebroken tot nutriënten en CO2. Hierdoor is de concentratie nutriënten en CO2 hoger in de diepzee dan aan het oppervlak. Aangezien de algen de oorzaak zijn van deze concentratieverschillen tussen oppervlak en diepzee, is de verhouding tussen de overschotten van CO2 en nutriënten in de diepzee ongeveer gelijk aan de verhouding tussen nutriënten en CO2 in algen. Als er nu water uit de diepzee omhooggebracht wordt, dan worden nutriënten en CO2 in deze verhouding omhooggebracht, in deze verhouding opgenomen door algen en ook in deze verhouding weer naar de diepzee afgevoerd: er is dus netto helemaal geen opname van CO2! Dit probleem wordt ook naar voren gebracht door deskundigen in een redactioneel commentaar in Nature. Ook staat daarin dat de ingezonden brief van Lovelock en Rapley geen `peer-reviewed research` is. Zeker gezien de prominente plaats van het NRC-artikel ben ik van mening, dat de krant onzorgvuldig te werk is gegaan door de brief bijna integraal vertaald af te drukken. Op zijn minst had vermeld kunnen worden, dat het stuk niet door de `peer-review` is gegaan en had de kritiek uit het commentaar in Nature, besproken moeten worden.