Vredesprijs voor Gore en klimaatpanel

Aan de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore en het IPCC, het VN-panel dat het wetenschappelijk onderzoek naar het broeikaseffect bundelt, is vanochtend de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Ze krijgen een bedrag van 10 miljoen Noorse kronen (1,1 miljoen euro). Met hun werk hebben zij volgens het Noorse Nobelcomité de wereld bewust gemaakt van het gevaar van klimaatverandering en „de basis gelegd voor de maatregelen die nodig zijn om daar iets tegen te doen”. Het Nobelcomité neemt nadrukkelijk stelling in het klimaatdebat. „Actie is nu noodzakelijk”, aldus het juryrapport, „voordat klimaatverandering voor de mens onbeheersbaar wordt”.

In dat licht moet ook de Nobelprijs voor Gore worden gezien. Hij was in 1999 de rivaal van George W. Bush voor het Amerikaanse presidentschap. Bush won en wees kort na zijn aantreden het Kyoto-protocol, waarin internationaal afspraken zijn vastgelegd om klimaatverandering tegen te gaan, af. Het leidde tot stagnatie in de aanpak van klimaatverandering in de VS en in het internationale debat.

Gore wees al voor zijn vicepresidentschap op de gevaren van klimaatverandering en ging later, onder andere met de omstreden film An Inconvenient Truth, steeds feller de barricades op. Het comité beloont hem nu voor die inzet om klimaatverandering aan te wijzen als een serieuze bedreiging .

Het is de vraag of de prijs Gore’s besluit beïnvloedt om zich voorlopig niet opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. Gore heeft nooit uitgesloten dat hij zich in een laat stadium alsnog in de verkiezingsstrijd voor de Democratische kandidatuur zal storten.

Met het IPCC beloont het Nobelcomité de wetenschappelijke bijdrage aan het klimaatdebat. Het VN-panel, waarin de kennis van honderden wetenschappers is gebundeld, heeft volgens het comité al twee decennia hard gewerkt om de wereld ervan te overtuigen dat er écht iets aan de hand is met het klimaat. Gore beroept zich op de IPCC-conclusies. Maar hem wordt verweten dat hij nuances verloren laat gaan. Een Britse rechter beval dat zijn film op scholen een ‘bijsluiter’ moet hebben.

Nobelprijs Al Gore

Pagina 5

Politieke toekomst Gore

Portret IPCC, juryrapport

Pagina 6

Klimaatdebat

Pagina 7

Hoofdartikel