Uitspraak Máxima voor integratiedebat irrelevant

Peter van der Veer beweert dat ik mij inzet voor het `autochtoon populisme van de VVD`, voor het nationalisme en dat ik prinses Máxima het recht op deelname aan het debat zou willen ontzeggen (Opiniepagina, 10 oktober). Blijkbaar denkt hij dat je iemand het recht van spreken wilt ontnemen, als je het met hem of haar oneens bent.

Veel belangrijker is iets anders. Van der Veer verwijst naar een stuk dat ik begin vorige maand in Trouw schreef en waarop een week later Ger Groot in NRC Handelsblad reageerde. Pointe van dat stuk was dat voor de integratie van de moslims identificatie met Nederland helemaal niet nodig is en dat iedereen die het in het integratiedebat gooit over de boeg van de Nederlandse identiteit, met een kanon op een mug schiet. We weten van bijvoorbeeld joden, Chinezen en Indiërs dat voor succesvolle integratie die identificatie met Nederland helemaal niet nodig is. We moeten dus uitvinden waarom zij probleemloos integreren in de Nederlandse samenleving, zelfs wanneer ze onverminderd vasthouden aan hun eigen religie, cultuur of zelfs taal. Daar ligt dan ook de sleutel voor de meest efficiënte en meest realistische oplossing van het integratieprobleem. Al de dingen waar Van der Veer, het WRR-rapport en prinses Máxima het over hadden, zijn daarom mijns inziens irrelevant voor het integratiedebat.

Gelukkig maar. Ze werken zelfs averechts omdat ze in de praktijk leiden tot politiek correcte flauwekul over geschiedenis en identiteit.