Strengere regels voor overnames

Voor overnames van Nederlandse bedrijven gelden voortaan strengere regels. Bieders op beursgenoteerde bedrijven moeten werknemers beter informeren over de gevolgen van de overname.

Dat schrijft minister Wouter Bos (PvdA, Financiën) in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden over de nieuwe Overnamewet, die eind deze maand in werking treedt. Daarmee wordt de Europese overnamerichtlijn ook in Nederland doorgevoerd.

Diverse Kamerfracties hadden de minister vragen gesteld onder andere naar aanleiding van de felle overnamestrijd rondom Stork en ABN Amro. De nieuwe wet – met name het Besluit Openbare Biedingen (Bob) – regelt dat bieders eerder aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderworpen worden. Ook moeten bieders volgens Bos eerder zekerheid verschaffen over het al dan niet uitbrengen van een bod.

Bij de overname van ABN Amro zou dat hebben betekend, dat de bieder, het consortium, eerder onder toezicht van de AFM zou zijn gevallen, omdat eerder sprake zou zijn geweest van de „aankondiging van een bod”, laat Bos de Kamer weten. Vanaf dat moment zouden dan ook de verplichtingen en termijnen rondom openbaarmaking zijn gaan gelden.

Op het verloop van de overname van ABN Amro heeft invoering van de wet geen invloed meer, omdat de regels pas gaan gelden als de Overnamewet op 28 oktober in werking treedt. Een van de centrale punten van de Overnamewet is dat een partij die 30 procent van de aandelen van een beursgenoteerd bedrijf verworven heeft, verplicht is een bod uit te brengen. Hiermee worden aandeelhouders die een minderheidsbelang hebben, beschermd. Ook op de nog lopende overnamestrijd bij Stork en Hagemeyer is de nieuwe wet niet van toepassing. In het geval van Stork heeft de geïnteresseerde IJslandse fabrikant Marel inmiddels ruim 40 procent in handen. Het Franse handelshuis Sonepar, dat deze week een vijandig bod op Hagemeyer heeft gedaan, heeft nu een belang van 10,24 procent opgebouwd.

De positie van het personeel wordt met de wet versterkt. Zo zal het biedingsbericht ook aan het personeel verstrekt moeten worden. Er moet informatie in komen over de voornemens van de bieder ten aanzien van de werknemers en bestuurders. Ook moet worden ingegaan op de gevolgen voor de werknemers zoals hun werkgelegenheid en eventuele wijzigingen in de locatie van de arbeidsplaatsen. De minister wijst erop dat de voornemens ten aanzien van werknemers in het biedingsbericht bepaald niet vrijblijvend zijn, omdat het biedingsbericht moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten.

Ook regelt de nieuwe Overnamewet dat transparantie moet worden verschaft over vergoedingen, bonussen, aandelen- en optiepakketten aan bestuurders.