Stakingen dreigen bij Muziektheater

De vakbond FNV Kiem wil na een eerste week met ‘ludieke’ acties de strijd om een nieuwe cao in het Amsterdamse Muziektheater gaan verscherpen. „We zijn niet ver van werkonderbrekingen en stakingen.”

FNV Kiem verwijt het Muziektheater „achteruit onderhandelen en gedraai” bij de totstandkoming van een nieuwe cao met een andere beloningsstructuur voor theatertechnici, koorzangers en ander personeel. De klacht is dat de werknemers „fors bijdragen aan het nieuwe ‘loongebouw’, terwijl de werkgever dat lager voorstelt en misschien een goedkopere cao wil.

Over de cao wordt nu al tweeëneenhalf jaar onderhandeld. Na twee jaar zou door het Muziektheater zijn teruggekomen op een akkoord over het flexibel inzetten van overuren.

Het Muziektheater spreekt dat met klem tegen. Volgens Truze Lodder, voorzitter van de directie van het Muziektheater en zakelijk directeur van de Nederlandse Opera, is het een valse voorstelling van zaken dat er een al een definitief onderhandelingsresultaat lag.

Lodder: „Dat maakte deel uit van het grotere geheel van een nieuwe, moderne cao waarnaar wij streven. Juist de bonden gingen daarover opnieuw onderhandelen. Het is inderdaad zo dat door personele wisselingen in de werkgeversdelegatie de onderhandelingen zijn vertraagd. Maar ook de bond heeft veel bijgedragen aan de lange duur en stelt de zaken bij de voorlichting aan het personeel op de werkvloer onzuiver voor.”

Volgens Lodder wil het Muziektheater niets anders dan snel een nieuwe en toekomstgerichte cao met onder andere leermogelijkheden. „Die cao voor ons personeel waarop wij trots zijn, moet net zo trendsettend worden als ons artistieke product en op 1 januari ingaan. De bonden zijn daarvoor uitgenodigd, maar willen geen afspraken maken voor nieuwe onderhandelingen.”