Satellieten vinden veel olielozingen

LISSABON. Satellieten om olielozingen op te sporen zijn volgens het EU-agentschap EMSA een groot succes. Sinds de eerste opnames in april zijn al honderden mogelijke olievlekken ontdekt. Die zouden anders grotendeels onopgemerkt blijven, zo verklaarde Willem de Ruiter, uitvoerend directeur van het agentschap voor veiligheid op zee.