Rijk betekent nog niet gul

Volgens een Amerikaanse denktank helpt Nederland arme landen het best.

‘Er zit een oprechte humanitaire motivatie achter’

Van 21 rijke landen in de wereld is Nederland het meest toegewijd om de welvaart in ontwikkelingslanden te vergroten. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Commitment to Development Index van het Center for Global Development.

De onafhankelijke denktank in Washington beoordeelt jaarlijks in welke mate regeringen het potentieel van hun land aanwenden om bij te dragen aan de ontwikkeling van arme landen. Daarbij wordt naast ontwikkelingshulp en charitas ook gekeken naar het beleid op het gebied van hulp, milieu, handel, investeringen migratie, veiligheid en technologie.

David Roodman (niet van Nederlandse komaf) stelde de landenlijst op. In een telefonisch interview legt hij uit waaraan Nederland zijn koppositie te danken heeft.

Roodman: „Nederland – en ook de Scandinavische landen – scoren vooral zo hoog omdat ze veel ontwikkelingshulp geven. In hun samenlevingen en parlementen bestaat groot vertrouwen dat internationale solidariteit werkt.” Maar ook geopolitiek speelt mee, zegt hij. „Als de VS twee keer zo groot zouden zijn als Duitsland, betekent dat niet dat ze ook twee keer zo veel moeten geven aan, zeg Indonesië, om invloed op dat land uit te oefenen. Integendeel zelfs. Je ziet daarom ook dat kleinere landen minder voorwaarden stellen aan hun hulp. Er zit een oprechte humanitaire motivatie achter.”

De VS bieden dan wel weinig ontwikkelingshulp, Amerikaanse multimiljardairs als Buffett en Gates geven sommen geld weg vergelijkbaar met het budget voor ontwikkelingssamenwerking in Europese landen. Ook deze giften wilde Roodman daarom meenemen in zijn berekeningen.

„We beoordelen overheidsbeleid. Dus als het gaat om het meten van privégiften, kijken we naar belastingmaatregelen die het voor burgers aantrekkelijk maken geld te doneren. In Nederland werd in 2005 bijvoorbeeld een bedrag gedoneerd dat ruim de helft minder geweest zijn zonder belastingaftrek, dus dat tellen we dan mee op bij de overheidshulp. Verder meten wij ook naar het algemene belastingniveau. Als dat laag is dan hebben mensen meer geld in hun zak dat ze kunnen weggeven.”

Ook kijkt Roodman naar het milieubeleid van landen. Wat regeringen doen op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, woog daarbij voor 60 procent mee. „Dit telt zo zwaar omdat klimaatverandering de armste delen van de wereld ook het zwaarst treft. De VS scoren op dit vlak het slechtst omdat men veel sterker van mening is dat de regering uit de weg moet gaan om de private sector de ruimte te geven, verklaart Roodman. „Maar die zal het probleem niet oplossen.”

Nederland daalde ten opzichte van vorig jaar overigens licht. „Dat is te wijten aan de strengere migratiepolitiek. We hebben geprobeerd het migratiebeleid van landen te analyseren, maar dit bleek ondoenlijk. Daarom kijken we naar het aantal mensen dat binnenkomt. In Nederland daalde dit, hetgeen nadelig is voor ontwikkelingslanden. Doordat er minder buitenlandse studenten binnenkomen, minder migranten geld naar huis sturen en er minder uitwisseling is van kennis en technologie.”

Nederland meest betrokken' bij ontwikkeling

Bekijk de landenlijst op: www.cgdev.org/cdi