PCB`s zijn geen dioxinen

In `De Rhône is een Frans Tsjernobyl` (NRC Handelsblad, 3 oktober) staat dat PCB`s dioxinen zijn. Echter, PCB`s zijn géén dioxinen. PCB`s (polychloorbifenylen) en dioxinen lijken wel op elkaar. Beide stofgroepen zijn namelijk opgebouwd uit twee benzeenringen en ze behoren tot de familie van de gehalogeneerde aromatische verbindingen. Maar verder zijn het twee verschillende soorten verbindingen. PCB`s zijn brandvertragende stoffen die veel in transfomatoren zijn toegepast. Wanneer je PCB`s (of andere gechloreerde ringverbindingen) verbrandt, ontstaan dioxinen. PCB`s zijn zeer moeilijk afbreekbaar en hopen zich op in het vetweefsel. PCB`s kunnen leverschade en geboorteafwijkingen veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. Ook kunnen PCB`s de hormoonhuishouding verstoren met verminderde vruchtbaarheid als gevolg. PCB`s zijn mogelijk kankerverwekkend. Dioxinen zijn ook slecht afbreekbaar en hopen zich op in vetweefsel.