Minder gevloek in kinderboeken

Gevloek in kinderboeken neemt af, zo meldt de Bond tegen het vloeken. „Opvallend is dat er ten opzichte van 2003 minder wordt gevloekt en meer wordt gescholden in kinderboeken.” De Bond onderzocht dit jaar 85 boeken. Gemiddeld werden 5,7 grove taaluitingen in een kinderboek gevonden: in 2003 waren dat er zeker zes. (ANP)