Hugo Chávez ziet Fidel en Farc

BravoHugo.jpg,,Nog enkele dagen”, zei Hugo Chávez zojuist. Dan ontmoet de president van Venezuela hoge vertegenwoordigers van de linkse Colombiaanse rebellenbeweging Farc. Het gesprek moet leiden tot een uitruil van gijzelaars die de guerrillero’s vasthouden en de vrijlating van de Farc-leden die in de gevangenis zitten. Het zal een treffen ,,met verstrekkende gevolgen” zijn, beloofde Chávez na een gesprek in Colombia met de president van Colombia Álvaro Uribe. Maar gelet op de gevoelige materie zei Chávez verder geen mededelingen te kunnen doen over de exacte plek en het tijdstip van de besprekingen. Morgen vertrekt Chávez naar Cuba om er vanaf het eiland zijn vaste, urenlange zondagse socialistische hoogmis - Hallo President - te kunnen uitzenden. Het TV-programma komt vanuit de Cubaanse stad Santa Clara waar van de week de 40ste sterfdag van Che Guevarra werd herdacht. En wat ligt er meer voor de hand dan dat zondag de volgens de Cubaanse regering immers wonderwel herstelde 81-jarige Fidel Castro eindelijk eens live zijn opwachting maakt?

En zou het niet kunnen dat Chávez met de Farc spreekt op Cuba? Op dit moment is daar immers al de in juni door Uribe vrijgelaten ‘minister van buitenlandse zaken’ van de Farc Rodrigo Granda. Zijn gevangeniscel werd door de Colombiaanse regering opengezet in de hoop dat dit gebaar de Farc ook tot een goede daad zou brengen. Granda vertrok naar Cuba en daarna is nooit meer wat van hem gehoord…

Lees ook:

Afscheid nemen van de strijd is lastig
Ruim 45.000 gewapende strijders hebben de afgelopen jaren de wapens neergelegd in Colombia. Het land wil goede burgers van ze maken maar sommigen beginnen al opnieuw te vechten.  Lees verder.