Gist evolueert door genverdubbeling

Rotterdam. Een verdubbeling van bepaalde genen in het genoom geeft de evolutie inderdaad de vrijheid om nieuwe functies te ontwikkelen. De Japanse geneticus Susumu Ohno kwam al in 1970 met die theorie op de proppen, maar experimenteel bewijs was tot nu toe schaars. Nu steeds vaker complete genoomvolgordes van organismen beschikbaar komen, kan het effect van genduplicatie aan de praktijk getoetst worden. De Amerikaanse evolutiebiologen Chris Hittinger en Sean Carroll van de University of Wisconsin-Madison beschrijven in het vakblad Nature hoe de verdubbeling van een gen met een tweeledige functie in gist inderdaad leidde tot de evolutie van twee verschillende genen. De verdubbeling maakte de weg vrij om de tweeledige functie veel efficiënter te reguleren in die twee afzonderlijke genen. De onderzoekers vergeleken genen van bakkersgist Saccharomyces cerevisiae met die van de gist Kluyveromyces lactis. Bakkersgist heeft in de loop van de evolutie een verdubbeling van het complete genoom ondergaan.