Film Gore verboden op Britse scholen

Londen. Een Britse rechter heeft woensdag een hard oordeel geveld over de geruchtmakende film van de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore over de gevolgen van klimaatsverandering. De rechter bepaalde dat An Inconvenient Truth pas op scholen mag worden vertoond, als informatie wordt bijgevoegd die als tegenwicht kan dienen voor de ”eenzijdige” opvattingen in de film. Volgens de rechter bevat de film onjuiste beweringen, die voortkomen uit ”een context van paniekzaaierij en overdrijving” over de gevaren van de klimaatverandering en de snelheid waarmee het fenomeen oprukt. Op ten minste negen punten kan de film de toets der wetenschappelijke kritiek niet doorstaan, aldus rechter Barton.