Fiat Brussel voor overname Organon

Brussel, 12 okt. De Europese Commissie keurt een overname van het Nederlandse farmaciebedrijf Organon, een dochter van Akzo Nobel, door de Amerikaanse branchegenoot Schering-Plough onder voorwaarden goed. De overname zoals die in eerste instantie was voorgesteld, was niet naar de zin van Eurocommissaris Kroes (Mededinging). De concurrentie bij twaalf producten en op dertig markten zou teveel beperkt worden. Schering-Plough beloofde daarom de activiteiten die overlap veroorzaakten van de hand te doen. Onder die voorwaarden stemde Kroes in.