Drugsgebruik terecht reden voor ontslag

Een werknemer die in zijn vrije tijd drugs gebruikt, mag op staande voet worden ontslagen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Het ging in dit geval om een serveerster in het casino van het prestigieuze Hyatt hotel op Aruba, die buiten werktijd cocaïne had gebruikt. Bij een urinetest door het hotel testte zij positief – sporen van cocaïne blijven 72 uur in het bloed aanwezig. Zij weigerde een door het hotel aangeboden afkickprogramma te volgen omdat dit volgens haar stigmatiserend is en ze niet verslaafd was.

De Hoge Raad woog mee dat het hotel een stringent antidrugsbeleid voerde en dat dit bij de werknemers bekend was. Ze hadden trainingen gevolgd en wisten dat het hotel drugstests kon uitvoeren. Ook hadden ze een verklaring ondertekend dat een positieve uitslag tot ontslag zou kunnen leiden.

Drugstests op het werk en daaropvolgend ontslag zijn volgens de Hoge Raad weliswaar een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar het belang van het hotel bij een goede reputatie woog zwaarder.

Hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam vindt dat de Hoge Raad te ver gaat. Als gedrag in de vrije tijd geen invloed heeft op het functioneren tijdens het werk, dan kan dat alleen bij bepaalde functies toch tot ontslag leiden. „De kerk mag de pastoor ontslaan als hij ieder weekend naar de Wallen blijkt te gaan. De schoonmaker niet, zolang de kerk maar schoon is.”

De vraag speelde ook bij Nederlandse militairen die in hun vrije tijd dronken en softdrugs gebruikten. Na vechtpartijen verbood de legerleiding dit.

Ontslag: pagina 13

    • Elsje Jorritsma