‘Bosnië niet richting Europa’

In Bosnië is gisteren de laatste mogelijkheid vervlogen om een akkoord te bereiken over een hervorming van de politie. Volgens internationaal Bosnië-bestuurder Miroslav Lajcak „is er nu geen kans meer dat het land zich richting Europa beweegt”. De Europese Unie eist al jaren dat de aparte politiemachten van de twee entiteiten – de moslim-Kroatische federatie en de Servische Republiek – worden samengevoegd en onder een centraal gezag worden geplaatst. Gebeurt dat niet, dan komt er geen stabilisatie-en associatie-akkoord – de eerste stap op weg naar een EU-lidmaatschap van Bosnië. De Bosnische partijen werden het niet eens binnen de door de EU gestelde uiterste termijn, waarna de EU hun enkele dagen respijt gunde. Een nog net op tijd opgesteld voorstel van een moslimleider en een collega van de Serviërs was voor de EU veel te vaag en werd door alle andere partijen in Bosnië afgewezen.

Gisteren stemde het parlement over een compromisvoorstel van de Bosnische Kroaten. Het wees het af: noch de moslims, noch de Serviërs konden zich in het voorstel vinden.

Lajcak was na de stemming bitter: „We hebben geen akkoord, we hebben geen kans en geen hoop op een akkoord, en we hebben geen kans dat dit land zich richting Europa beweegt. Dat is de boodschap die Bosnië vandaag naar Europa stuurt.” (AFP, Reuters)