Timmermans: Barroso moet niet meer hobbyen

Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, gisteren een forse uitbrander gegeven. „De Commissie moet ophouden met hobbyen” en zich „richten op de kerntaken van de Europese Unie”, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Timmermans reageerde hiermee op uitspraken van Commissie-voorzitter Manuel Barroso, in de Belgische krant De Standaard. Daarin leverde de Portugees kritiek op degenen die telkens pleiten voor een versterking van het zogeheten subsidiariteitsprincipe in de EU. Dit principe houdt in dat de Europese Commissie zich niet bezig moet houden met zaken die in de afzonderlijke lidstaten beter geregeld kunnen worden.

Volgens voorzitter Barroso moet de Europese Commissie er constant op letten dat de vernieuwingen – die zijn opgenomen in het nieuwe Europees Hervormingsverdrag dat in de plaats komt van de omstreden Europese Grondwet – „niet misbruikt worden om de macht van de Europese instellingen te verminderen”.

In een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken maakte staatssecretaris Timmermans duidelijk niet onder de indruk te zijn van de woorden van Barroso. Hij vindt dat de Commissie niet steeds naar nieuwe activiteiten voor zichzelf moet zoeken. Een neiging die volgens hem in de hand wordt gewerkt door het grote aantal commissarissen. „Houd je bij je leest zou ik tegen de Commissie willen zeggen”, aldus Timmermans.

De staatssecretaris laat zich ook weinig gelegen liggen aan een rapport van een commissie van het Britse Lagerhuis waarin geconcludeerd wordt dat het nieuwe Europese Verdrag – waar de EU-regeringsleiders volgende week in Lissabon een definitief akkoord over willen bereiken – maar weinig afwijkt van de oorspronkelijke Grondwet. „Ik deel die analyse niet”, zei Timmermans. Volgens hem betwist niemand dat er veel overeenkomsten zijn tussen de oude Grondwet en de nieuwe Verdragstekst. „Het gaat om de kwaliteit van de verschillen”, aldus Timmermans.