Satellieten vinden veel olielozingen

LISSABON, 11 okt. - Satellieten om olielozingen op te sporen zijn volgens het EU-agentschap EMSA een groot succes. Sinds de eerste opnames in april zijn al honderden mogelijke olievlekken ontdekt. Die zouden anders grotendeels onopgemerkt blijven. Willem de Ruiter, uitvoerend directeur van het agentschap voor veiligheid op zee, heeft dat bekendgemaakt. Het agentschap heeft de honderden lozingen doorgegeven aan verantwoordelijke diensten in de EU-landen. Dat zal geleidelijk tot meer rechtszaken leiden. Tot april was de pakkans nog heel gering. De satellieten, gehuurd van het European Space Agency en de Canadese regering, zien tegenwoordig elk olielaagje, ook `s nachts en bij mist.