Raad Utrecht: Wolfsen als burgemeester

Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. De gemeenteraad koos vanochtend met 30 van de 43 stemmen voor Wolfsen, die ook het (ongeldige) referendum won.

Slechts 9,36 procent van de kiesgerechtigde Utrechters kwam gisteren opdagen tijdens het burgemeestersreferendum. Daarmee is de uitslag ongeldig, want er gold een minimaal opkomstpercentage van 30. Het was daarom vanochtend aan de raad om een voorkeurskandidaat aan de Kroon voor te dragen. Wolfsen kreeg 30 stemmen, zijn tegenstrever twee. Elf raadsleden, waarschijnlijk van VVD en SP, stemden blanco.

Van de 21.420 Utrechters die een stem uitbrachten, koos 60 procent voor Wolfsen. Een kleine 23 procent koos voor de andere kandidaat, VNG-topman Ralph Pans. De rest van de stemmen, 16 procent, was ongeldig of blanco.

Ondanks de lage opkomst voelde Wolfsen zich gisteravond toch een winnaar. Hij zei dankbaar te zijn voor elke stem die hij gekregen heeft. „Ik heb de meeste stemmen, dus ik heb dit referendum gewonnen. Van veel mensen hoorde ik dat zij niet gingen stemmen omdat ze het oneens zijn met de procedure of principieel tegen het referendum zijn, niet omdat ze de kandidaten niet goed vonden.”

Pans noemt het referendum een „historische schok”. „Dat 90 procent van de bevolking niet wil kiezen is een groot verlies, een absolute rode kaart voor de procedure.”

Ook in de gemeenteraad overheerste vanochtend de kater. Alle partijen maakten hun excuses aan de Utrechtse bevolking. Raadslid Mary Mossel, net uit de SP gestapt, verwoordde het als: „Sorry jongens, we hebben het verziekt.” De VVD (5 van de 45 zetels) stelde voor een hele nieuwe sollicitatieronde te houden, maar vond alleen steun bij de SP.

De PvdA was de partij die dit referendum altijd heeft gesteund. Nu zegt PvdA-fractievoorzitter Fraukje van Iperen: „We moeten dit niet meer doen.” GroenLinks sloot zich daarbij aan: „Eens maar nooit weer.” De SP benadrukte fijntjes dat Wolfsen „een mandaat van 6 procent heeft”.

Wolfsen heeft in zijn campagne aangegeven dat hij het grootsteedse en tegelijk dorpse karakter van Utrecht wil behouden. Door lokale wijkinitiatieven te stimuleren maar tegelijk te lobbyen voor grote projecten als culturele hoofdstad en de start van de Tour de France. Wolfsen volgt Annie Brouwer-Korf (PvdA) op die 1 januari 2008 na ruim acht jaar stopt.